توتال استیشن Leica TS09 Plus R500

ساخت کشور سنگاپور
دقت اندازه گیری زاویه دارای مدلهای “1, “2, “3, “5
درشت نمایی 30X
مدت زمان اندازه گیری به حالت معمولی “1
مدت زمان قرائت و نمایش فاصله “1
اندازه گیری با رفلكتور برچسبی 250m
نور راهنمای لیزری 150m
تکنولوژی Bluetooth/Wireless 150m~1,000m
توان ذخیره 100,000 نقطه (60,000 قرائت)
حد اقل دمای كاركرد 20°C-
حد اكثر دمای كاركرد 50°C+