مترلیزری SW-T40

مدل
SW-T40
دقت
+/-2 میلی متر
برد در شرایط مطلوب
40 متر
واحد اندازه گیری
m/in/ft

دسته: