توتال استیشن سندینگ سری 762R PLUS

– صفحه نمایش رنگی دو طرفه آلفانامریک با قابلیت قرائت در زیر تابش آفتاب
– امکان تخلیه مختصات از روی کارت حافظه
– سنسور اندازه گیری اتوماتیک دما و فشار
– امکان تصحیح کردن خطای زوایای افقی و قائم به صورت همزمان در سیستم جدیدکمپانزاتور
– بهینه کردن سیستم قرائت زاویه و عدم نیاز به قرائت زاویه صفر درجه در سیستم قرائت کد مطلق
– ارتقاء مادر برد به نسل بالاتر جهت بالا بردن عملکرد دستگاه