ترازیاب اتوماتیک سندینگ سری SL

گیرنده امواج تمام ماهواره ها با قابلیت تبدیل از حالت Base به Rover